Wykładowcy

Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim prowadzą wykładowcy UEK oraz praktycy z wieloletnim stażem: dr Beata Buchelt – absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (studia licencjackie), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia magisterskie), oraz Maastricht School of Management w Maastricht (Master of Business Administration). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk […]

Zrealizowane projekty doradcze i szkoleniowe

Szkolenie z zakresu budowania zespołów zrealizowane dla UG Zabierzów. Szkolenie zrealizowano w 2011 roku. Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich dyrektorów Stowarzyszenia Siemacha, 2011. Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez Politechnikę Łódzką oraz Politechnikę Wrocławską w ramach projektu „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w […]

Studia doktoranckie, podyplomowe i MBA

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, popartą przykładami praktycznymi. Oprócz poznania podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim słuchacze nabędą (rozwiną) szereg umiejętności takich jak […]

Studia II stopnia

Kierunek: Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Celem kształcenia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie”, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: „Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie” wykazuje się: pogłębioną wiedzą w zakresie […]

Studia I stopnia

Kierunek: Inżynieria organizacji i zarządzania  Specjalność: Zarządzanie i doradztwo personalne Celem kształcenia na kierunku: „Inżynieria organizacji i zarządzania” – studia licencjackie, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Na kierunku tym kładzie się szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności organizacyjnych, związanym z realizacją podstawowych funkcji zarządzania w odniesieniu do organizacji […]

Dydaktyka

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzi na studiach I I II stopnia specjalność “Zarządzanie i doradztwo personalne”. Dlaczego warto wybrać tę specjalność: Firmy potrzebują specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi by wspierać efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, umożliwiającego budowanie przewagi konkurencyjnej. Wiedza pozyskana w trakcie nauki na tej specjalności wspierać będzie osiąganie wysokiej efektywności działania w sytuacji […]

Kontakt

Biuro studiów podyplomowych mieści się w: Sekretariacie Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim budynek „Ustronie” (pokój 408 C) na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27 Informacje o studiach udzielane są drogą telefoniczną i mailową. Kontakt telefoniczny: informacje udzielane są przez Sekretariat Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim: mgr Beata Pasek tel. 012 293 51 57 e-mail: […]

Opłaty

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kapitałem Ludzkim zostaje ZAMKNIĘTA. Uwaga: Podjęcie studiów wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Słuchaczem a UEK (I zjazd). Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim wynosi 200 zł. i jest zaliczana na poczet I raty opłaty za studia. Wpłaty proszę dokonać […]

Wymagane dokumenty

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Osoby zainteresowane studiami składają następujące dokumenty: 1. wypełniony kwestionariusz; Kwestionariusz – Zarządzanie kapitałem ludzkim 2. formularz zgłoszeniowy – wypełniany przez osoby delegowane przez firmę; Zgłoszenie pracodawcy 3. potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej; 4. dyplom ukończenia studiów (oryginał – do skserowania w momencie składania dokumentów); 5. dwa zdjęcia legitymacyjne. Dokumenty należy składać w […]